திரு அப்துல்கலாம் அவர்கள் விட்டுச்சென்ற உடைமைகள்...

திரு..‪#‎அப்துல்கலாம்‬...அவர்கள் விட்டுச்சென்ற உடைமைகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.... ‪#‎புத்தகங்கள்‬ -2500 ‪#‎கைகடிகாரம்‬ -1 ‪#‎முழுகைசட்டை‬ -6.